Sociale veiligheid

Sociale Veiligheid binnen onze vereniging Scouting Stella Maris - St. Willibrordus te Zandvoort

We vinden het binnen onze vereniging Scouting Stella Maris - St. Willibrordus belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze vereniging Scouting Stella Maris - St. Willibrordus betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (zie onze gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld enzovoort.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervuld te worden onderschreven. Wij maken gebruik van een gedragscode die u onderaan deze website als bestand kunt vinden.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die onze vereniging Scouting Stella Maris - st. Willibrordus getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. Ons eigen huishoudelijk reglement onderschrijft dit.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) overeenkomen met met de wensen van onze vereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook, conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Onze vereniging Scouting Stella Maris - St. Willibrordus heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld: Claudia Borstel en Jan Bram Risseeuw. Je kan bij hen terecht met vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn altijd te contacteren voor onze jeugdleden, leiding en overige vrijwilligers, evenals voor ouders, verzorgers, opa en oma’s en andere familieleden van onze leden.

Contact opnemen kan op meerdere manieren:

  • Per mail vertrouwenspersoon@wilste.nl
  • Per telefoon 06-10.31.26.00
  • Per brief : Jan Bram Risseeuw - Windmolen 34 - 1703 PS - Heerhugowaard

Dit kan 24 uur per dag en alle dagen van de week.

Jan Bram en Claudia maken deel uit van het landelijke netwerk van vertrouwenspersonen binnen Scouting Nederland.

Bestanden

WordPress Theme built by Shufflehound. Scouting Stella Maris - St. Willibrordus Zandvoort